We do it together!

Duiven en andere vogels

.

In grote aantallen kunnen duiven, meeuwen, kauwen, spreeuwen en andere vogels overlast en schade veroorzaken. Duiven zorgen voor de grootse problemen. Hun voortplanting gaat het hele jaar door. Ze nestelen zich op de meest uiteenlopende plekken met een harde ondergrond. Vensterbanken, randen en richels, balkons, zolders en ornamenten. Een groep duiven heeft meestal een eigen territorium.

Meeuwen kunnen binnen korte tijd een grote plaag vormen. De afgelopen jaren is hun gedrag veranderd. Waar zij zich vroeger voornamelijk langs de kust, in de duinen of weilanden nestelden, hebben ze nu steeds vaker een voorkeur voor platte daken in stedelijke gebieden. Het aantal meeuwen en broedkolonies op daken neemt ieder jaar toe met 25%.

Schade

Duiven veroorzaken veel schade. Hun uitwerpselen vervuilen gevels, schilderwerk en standbeelden. Nestmateriaal zorgt voor verstopping van hemelwaterafvoeren. Duivenmest kan bovendien gevaarlijke situaties op stoepen en trappen opleveren.

Meeuwen zijn tijdens het broedseizoen vaak erg agressief en vallen dan mensen en huisdieren aan. Ze veroorzaken geluidshinder en hun uitwerpselen en achtergebleven nestmateriaal brengen schade toe aan panden.

  • Vervuiling van de omgeving
  • Stank en geluidsoverlast
  • Aantasting van steen en gevelmaterialen
  • Parasieten en nestfauna
  • Ziektes
  • Gevaar van uitglijden
  • Verstoppingen van hemelwaterlozingen
  • Verspreiding van huisvuil
  • Agressie (meeuwen)

Oplossingen

Indien u overlast heeft van duiven of ander vogels, kunt u contact met ons opnemen. Onze specialisten weten alles over vogels en hun gedrag. Na een inventarisatie stellen zij een plan van aanpak op om duiven of andere vogels te weren.

Perfect Pest Control

  Cruquiuszoom 76,                            2142 EW Cruquius

 info@perfectpestcontrol.nl

  +31(0)23 2340014

Maandag:      09:00 – 17:00

Dinsdag:        09:00 – 17:00

Woensdag:   09:00 – 17:00

Donderdag:  09:00 – 17:00

Vrijdag:           09:00 – 17:00

Via de mail zijn wij 24/7 bereikbaar en reageren wij z.s.m.

2024 Copyright © Perfect Pest Control. All rights reserved.

to top